Ubezpieczenia domów i mieszkań

Przysłowie mówi – „Ubezpieczenie nigdy nie kosztuje drogo po szkodzie”
Porównuj i oszczędzaj

Niezależnie od tego, czy ubezpieczasz dom/mieszkanie bo chcesz, czy po prostu dlatego że musisz ze względu na wymagania banku, warto zadbać, by zawierane ubezpieczenie było rzeczywiście użyteczne.

Ubezpieczenie domu oraz ubezpieczenie mieszkania zawierane są powszechnie, jednak często zdarza się, że nie zostają właściwie dopasowane do potrzeb i sytuacji Klienta, co skutkuje poważnym rozczarowaniem w obliczu szkody. Zakres ubezpieczenia domu i mieszkania powinien być dopasowany nie tylko pod względem parametrów technicznych nieruchomości i wartości posiadanego mienia, ale także na przykład w zależności od sytuacji własnościowej zamieszkiwanej nieruchomości.

Nie warto płacić za niewiele warte uniwersalne ubezpieczenie domu i mieszkania, gdy można z pomocą profesjonalistów odnaleźć zindywidualizowaną ofertę o idealnie skrojonym zakresie i w wymarzonej cenie!

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym MiniPoradnikiem, który uczuli Cię na najważniejsze kwestie, a następnie do kontaktu z naszym doradcą.UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA – przykłady ofert:

Założenia:

 • Dom – własność, pow. użytkowa 150 m2, bez dodatkowych zniżek za zabezpieczenia, miejsce ubezpieczenia Poznań.
 • Mieszkanie - pow. użytkowa 150 m2, bez dodatkowych zniżek za zabezpieczenia, miejsce ubezpieczenia Poznań.
 • SU - suma ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie domu (SU) Ubezpieczenie mieszkania-jestem właścicielem (SU) Ubezpieczenie mieszkania-jestem właścicielem bez prawa własności-spółdzielcze (SU) Ubezpieczenie mieszkania-wynajmuję mieszkanie (SU)
Ogień i inne zdarzenia losowe:
  - Mury i stałe elementy
  - Stałe elementy
  - Mienie ruchome

350 000 zł
-
30 000 zł

200 000 zł
-
20 000 zł

-
30 000 zł
20 000 zł

-
-
20 000 zł
Kradzież:
  - Mienie ruchome

15 000 zł

10 000 zł

5 000 zł

5 000 zł
OC w życiu prywatnym w związku z posiadaniem nieruchomości oraz OC za szkody w życiu prywatnym
50 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

50 000 zł
Składka 295 zł 187 zł 109 zł 101 zł

   Składki są orientacyjne, z przykładowymi zakresami i sumami ubezpieczenia, posiadanie bezszkodowej historii ubezpieczenia upoważnia do dodatkowych zniżek.

STATYSTYKI:

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS oraz danych policji, aż 90% Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Ale czy wiesz, że w roku 2013 zarejestrowano aż 118 tysięcy przypadków kradzieży z włamaniem? W Polsce policja rejestruje takie zdarzenie średnio co 15 minut. Z kolei wykrywalność tego typu przestępstw szacuje jedynie na 33%. Oznacza to, że właściciele 7 z 10 ograbionych domów i mieszkań nie mogą liczyć na schwytanie sprawcy i zwrot skradzionych przedmiotów. Dlatego tak istotne jest ubezpieczenie posiadanego majątku. Umożliwi to jego bezproblemową odbudowę w razie szkody.

O tym należy pamiętać:
 • Zwróć uwagę na to, co możesz ubezpieczyć: mury, stałe elementy nieruchomości oraz mienie ruchome. Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową można objąć budynki gospodarcze, przynależne, a także ogród. Ważna jest także opcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 • Zastanów się czy w Twojej sytuacji warto brać pod uwagę wszystkie powyższe elementy. Zależy to głównie od sytuacji własnościowej nieruchomości.
 • Wyceniając swój majątek w postaci ruchomości pamiętaj, by w przypadku ognia i innych zdarzeń losowych podać kwotę, która w razie całkowitego zniszczenia mienia pozwoli na jego całkowite odbudowanie, natomiast w przypadku kradzieży – taką, która odzwierciedli wartość mienia ruchomego tylko w takim zakresie, w jakim mogłoby zostać skradzione, czyli niższym niż w przypadku ognia i innych zdarzeń losowych. Uwaga w tym miejscu na możliwe limity na ubezpieczenie elektroniki od kradzieży, które to wprowadzają towarzystwa.
 • Zwracaj uwagę na franszyzy czyli inaczej mówiąc na udziały własne.
 • Spłacasz kredyt za dom lub mieszkanie i bank wymaga od Ciebie ubezpieczenia tej nieruchomości? Nie zgadzaj się w ciemno na przedstawioną przez bank ofertę, która zwykle jest uboga i szablonowa. Najczęściej nie zabezpiecza ona ani Ciebie, ani Twojego majątku, a jedynie interesy banku. Aby uniknąć tych przypadkowych zakresów skontaktuj się z naszym doradcą, który zadba o to, że w razie szkody otrzymasz pieniądze niezbędne do odtworzenia utraconego majątku.
 • Istotnym punktem do rozważenia jest także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Czy wiesz, że zabezpiecza Cię w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim nie tylko przez Cienie, ale także przez Twoje dziecko, czy nawet zwierzę domowe?

Jak widzisz, wiele kwestii nie powinno umknąć uwadze podczas zawierania zwykłego ubezpieczenia domu/mieszkania. Powyższa lista nie wyczerpuje jednak zestawu możliwych pułapek i niespodzianek. Zachęcamy zatem do kontaktu. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i dobór najlepszej oferty.

Możliwe zakresy ubezpieczenia domów i mieszkań.
Ryzyko Co oznacza?
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych W zależności od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zabezpiecza przed skutkami m.in.: deszczu nawalnego, dymu, fali uderzeniowej, gradu, huraganu, lawiny, osunięcia się zmieni, powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, wandalizmu, wybuchu, zalania, zalegania śniegu lub lodu, zapadania się ziemi.
Zabezpieczone mogą być: dom lub mieszkanie wraz ze stałymi elementami, budynki gospodarcze, ruchomości (wyposażenie, sprzęty oraz rzeczy osobiste), architektura ogrodu.
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju W zależności od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zabezpiecza stałe elementy mieszkania, domu, budynków gospodarczych oraz ruchomości domowe przed szkodami powstałymi na skutek kradzieży z włamaniem, rozboju, czy wandalizmu.
Niezwykle ważna jest kwestia zabezpieczeń minimalnych, wymaganych przez Towarzystwa Ubezpieczeń, których niespełnienie jest równoznaczne z brakiem odpowiedzialności Towarzystwa za szkody.
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia W zależności od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przedmiotem ubezpieczenia są zewnętrzne i wewnętrzne oszklenia, ale także m.in.: witraże, szklane lub lustrzane meble lub ich elementy, lustra, ceramiczne płyty grzewcze, szyby kominkowe, obudowy kabin prysznicowych, wanien i brodzików, akwaria i terraria, czy kamienne blaty stołów i szafek.
Ubezpieczenie od skutków przepięć Przepięciem nazywamy gwałtowną zmianą napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej. Skutki przepięć powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych są objęte ochroną ubezpieczeniową zazwyczaj w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Natomiast o te powstałe w wyniku błędu dostawcy prądu zazwyczaj należy rozszerzyć zakres ubezpieczenia za symboliczną dopłatą składki.
Ubezpieczenie home assistance Zazwyczaj zapewnia w uzasadnionych okolicznościach pomoc interwencyjną specjalisty, takiego jak: hydraulik, ślusarz, elektryk, technik urządzeń grzewczych, szklarz. Zakresy assistance domowego różnią się w zależności od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Zabezpiecza ubezpieczonego przed kosztami odpowiedzialności cywilnej w razie wyrządzenia osobom trzecim szkód rzeczowych i osobowych, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Ubezpieczenie takie może w zależności od Ogólnych Warunków Ubezpieczeń obejmować szkody wyrządzone w miejscu ubezpieczenia lub na terytorium nawet całego świata. Oznacza to, że oprócz ochrony przed kosztami z tytułu zalania sąsiadów, może zabezpieczać Cię także w razie nieumyślnego strącenia i zniszczenia przez Ciebie i Twoje dzieci przedmiotów w sklepie, czy chociażby nieumyślnego wyrządzenia szkody podczas zjazdu ze stoku narciarskiego podczas urlopu.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie obejmuje generalnie następstwa nieszczęśliwych wypadków w postaci śmierci lub wszelkiego rodzaju trwałych uszczerbków na zdrowiu.
Co powinieneś ubezpieczyć w zależności od sytuacji własnościowej domu lub mieszkania?
Elementy .. Jestem właścicielem domu lub mieszkania Jestem właścicielem mieszkania bez prawa własności (mieszkanie spółdzielcze) Jestem właścicielem i wynajmuję komuś mieszkanie Jestem najemcą mieszkania

.. które powinieneś ubezpieczyć

 • Mury i stałe elementy nieruchomości.
 • Mienie ruchome.
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (ważne zwłaszcza w przypadku mieszkań ze względu na możliwość chociażby zalania sąsiadów).
 • Stałe elementy nieruchomości.
 • Mienie ruchome.
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.
 • Mury i stałe elementy nieruchomości.
 • Mienie ruchome – ale w wartości ograniczonej do sprzętów i wyposażenia, którego jesteś właścicielem, z pominięciem wkładu najemcy.
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym rozszerzona o OC najemcy, w razie gdyby najemca nie posiadał takiego ubezpieczenia. W przypadku braku rozszerzenia Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli najemca zaleje sąsiadów w związku z użytkowaniem mieszkania.
 • Mienie ruchome, które wniosłeś do nieruchomości – wyposażenie, meble, sprzęty, rzeczy osobiste.
 • Odpowiedzialność cywilna najemcy.
 • .. których nie musisz ubezpieczać

  -
 • Mury nieruchomości – za te odpowiada spółdzielnia.
 • Mienie ruchome wniesione przez najemcę – jeśli nie jesteś jego właścicielem, to nie masz prawa ubezpieczać tego mienia, a Towarzystwo i tak nie wypłaci odszkodowania.
 • Mury i stałe elementy nieruchomości, ponieważ nie jesteś ich właścicielem.
 • Mienie ruchome wynajmującego nieruchomość.