Ubezpieczenia dla Firm

Przysłowie mówi – „Ubezpieczenie nigdy nie kosztuje drogo po szkodzie”
Porównuj i oszczędzaj

Ze względu na potencjalną złożoność zagadnień, w celu ubezpieczenia Firmy zawsze najlepiej skontaktować się z nami bezpośrednio, aby umówić spotkanie.

Jeżeli wydajesz szczególnie dużo na ubezpieczenia, lub jeśli tak Ci się wydaje, to masz w tym szczególny interes, żeby spotkać się z nami, gdyż potencjalne oszczędności mogą sięgać nie setek, ale nawet tysięcy złotych w skali roku.

Konsultując z nami swoje dotychczasowe polisy, minimalizujesz ryzyko niespodzianki na etapie wystąpienia szkody.

Obsługujemy praktycznie wszystkie rodzaje ubezpieczeń, w tym:

  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży,
  • ubezpieczenie OC firmowe,
  • ubezpieczenie OC Przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym,
  • ubezpieczenie OC zawodowe Przewoźnika,
  • gwarancje finansowe,
  • ubezpieczenia komunikacyjne firm – floty,
  • ubezpieczenia budowlane.

OC Funkcjonariuszy Publicznych:

Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2011 r, Nr 34, poz. 173), która weszła w życie 17 maja 2011, wprowadziła odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy publicznych Skarbu Państwa z tytułu szkód wyrządzonych przez nich przy wykonywaniu władzy publicznej.

Aby możliwe było precyzyjne ustalenie jacy urzędnicy i w jaki sposób mieli wpływ na kształt danej decyzji, w sprawach administracyjnych i podatkowych prowadzi się na bieżąco metrykę sprawy. Transparentność co do tego, kto, jak i dlaczego wydał daną decyzję zwiększa poczucie odpowiedzialności urzędników, a w razie wydania decyzji powodującej szkody dla Państwa lub obywateli, ułatwi ustalenie winnych wyrządzenia szkody przez wydanie błędnej decyzji [rcl.gov.pl].

Dlatego tak ważne jest zapewnienie sobie przez funkcjonariuszy publicznych ochrony ubezpieczeniowej na wypadek roszczeń osób trzecich z tytułu szkód majątkowych, doznanych przez nie w wyniku z uchybień popełnionych przy wykonywaniu czynności zawodowych przez danego funkcjonariusza publicznego.

Tego typu roszczenia mogą zostać pokryte z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych. Za niewielką składkę miesięczną, którą dodatkowo może elastycznie dobierać według odpowiedzialności związanej z zajmowanym stanowiskiem, urzędnik może spać spokojnie.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą ubezpieczenia OC funkcjonariuszy publicznych, a następnie do kontaktu z naszymi Doradcami.

Suma gwarancyjna Składka miesięczna
30 000 zł 15 zł
40 000 zł 16 zł
60 000 zł 20 zł
100 000 zł 23 zł
150 000 zł 25 zł
200 000 zł 30 zł