UNIWERSALNE – SZEROKI ZAKRES NA WSZELKI WYPADEK


Oferta idealna dla Ciebie, jeśli pragniesz w jak najszerszym zakresie zabezpieczyć siebie i swoich Najbliższych, na wypadek wielu sytuacji, które dotykają Cię na różnych etapach rozwoju Twojej Rodziny.

Zakres ochrony

Wysokość świadczeń

W1

W2

Przystąpienie aż do 69 roku życia!

W3

W4

W5

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

55 000 zł

60 000 zł

100 000 zł

85 000 zł

120 000 zł

Śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu

35 000 zł

20 000 zł

36 000 zł

55 000 zł

80 000 zł

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

40 000 zł

40 000 zł

66 000 zł

60 000 zł

80 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego

20 000 zł

20 000 zł

32 000 zł

30 000 zł

40 000 zł

Trwały Uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

20 000 zł

32 000 zł

30 000 zł

34 000 zł

45 000 zł

  za 1 % uszczerbku

200 zł

320 zł

300 zł

340 zł

450 zł

Trwały Uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału/udaru

5 000 zł

BRAK

BRAK

10 000 zł

20 000 zł

  za 1% uszczerbku

50 zł

BRAK

BRAK

100 zł

200 zł

Śmierć Współmałżonka

7 000 zł

8 000 zł

7 500 zł

12 500 zł

15 000 zł

Śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku

14 000 zł

16 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

Śmierć Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku

2 000 zł

2 000 zł

6 000 zł

BRAK

BRAK

Śmierć Dziecka

1 000 zł

2 000 zł

3 000 zł

4 000 zł

5 000 zł

Osierocenie Dziecka

1 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

3 000 zł

4 000 zł

Urodzenie Dziecka Martwego

1 600 zł

2 000 zł

2 100 zł

3 000 zł

3 500 zł

Urodzenie Dziecka

800 zł

1 000 zł

1 050 zł

1 100 zł

1 200 zł

Śmierć Rodziców

1 200 zł

1 200 zł

1 700 zł

1 800 zł

2 000 zł

Śmierć Teściów

1 200 zł

1 200 zł

1 700 zł

1 800 zł

2 000 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu

6 000 zł

na terenie Polski

8 000 zł

10 000 zł

11 000 zł

  wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14 dni / od 15 do 120 dnia

60 / 30* zł

70 zł / 35* zł
(max 90 dni)

80 / 40* zł

100 / 50* zł

110 / 55* zł

  wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 120 dnia

30 / 30* zł

35* zł

(max 90 dni)

40 / 40* zł

50 / 50* zł

55 / 55* zł

  dodatkowo OIOM do 5 dni

60* zł

traktowane j.w.

80* zł

100* zł

110* zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego

7 000 zł

na terenie Polski

10 000 zł

11 000 zł

13 000 zł

  do 14 dnia / od 15 do 30 dnia

70 / 33* zł

70 zł / 35* zł
(max 90 dni)

100 / 46* zł

110 / 53* zł

130 / 61* zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca/udaru mózgu

7 000 zł

na terenie Polski

10 000 zł

11 000 zł

13 000 zł

  do 14 dnia / od 15 do 30 dnia

40 / 33* zł

35* zł
(max 90 dni)

60 / 46* zł

60 / 53* zł

75 / 61* zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego:

m.in.: zabiegi chirurgiczne na naczyniach wieńcowych, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, oparzenia, przeszczep dużych narządów, udar mózgu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV, zawał serca.

2 500 zł

4 000 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł

Poważne zachorowanie Dziecka:

cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy, oparzenia, śpiączka, zakażenie wirusem HIV, zapalenie mózgu.

BRAK

BRAK

2 000 zł

BRAK

BRAK

Pomoc medyczna :

m.in.: wizyta lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, transport medyczny, wizyta położnej.

10 000** zł

BRAK

10 000** zł

10 000** zł

10 000** zł

Miesięczna składka całkowita

38 zł

47 zł

49 zł

60 zł

80 zł

* Stawka za dzień.

** Maksymalna łączna wysokość świadczeń

Szczegóły oferty znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczeń.