SOLIDNE WSPARCIE – WYSOKIE SUMY NA WYSOKIE ZOBOWIĄZANIA


Oferta idealna dla Ciebie, jeśli pragniesz solidnie zabezpieczyć swoich Bliskich, gdy jesteś jedynym żywicielem Rodziny lub masz wysokie zobowiązania finansowe (np. kredyty…). Będziesz spał spokojnie wiedząc, że gdyby coś Ci się stało, Rodzina nie zostanie sam na sam z obciążeniami finansowymi.

Zakres ochrony

Wysokość świadczeń

W1

W2

W3

Przystąpienie aż do 69 roku życia!

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy

122 000 zł

180 000 zł

310 000 zł

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

122 000 zł

180 000 zł

260 000 zł

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w pracy

84 000 zł

120 000 zł

190 000 zł

Śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu

80 000 zł

120 000 zł

20 000 zł

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

84 000 zł

120 000 zł

140 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego

42 000 zł

60 000 zł

20 000 zł

Trwały Uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

40 000 zł

60 000 zł

max 82 000 zł

  za 1% uszczerbku

400 zł

600 zł

320 zł

Trwały Uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału/udaru

20 000 zł

20 000 zł

BRAK

  za 1% uszczerbku

200 zł

200 zł

BRAK

Śmierć Współmałżonka

12 500 zł

17 600 zł

8 000 zł

Śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku

25 000 zł

35 200 zł

66 000 zł

Śmierć Dziecka

BRAK

BRAK

2 000 zł

Osierocenie Dziecka

BRAK

BRAK

2 000 zł

Urodzenie Dziecka Martwego

BRAK

BRAK

2 000 zł

Urodzenie Dziecka

BRAK

BRAK

1 000 zł

Śmierć Rodziców

BRAK

BRAK

1 200 zł

Śmierć Teściów

BRAK

BRAK

1 200 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu

10 000 zł

12 000 zł

na terenie Polski

  wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14 dni / od 15 do 120 dnia

100 / 50* zł

120 / 60* zł

70 zł / 35* zł
(max 90 dni)

  wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 120 dnia

50 / 50* zł

60 / 60* zł

35* zł
(max 90 dni)

  dodatkowo OIOM do 5 dni

100* zł

120* zł

traktowane j.w.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego

11 000 zł

13 000 zł

na terenie Polski

  do 14 dnia / od 15 do 30 dnia

110 / 53* zł

130 / 63* zł

70 zł / 35* zł
(max 90 dni)

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca/udaru mózgu

11 000 zł

13 000 zł

na terenie Polski

  do 14 dnia / od 15 do 30 dnia

60 / 53* zł

70 / 63* zł

35* zł
(max 90 dni)

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego:

m.in.: zabiegi chirurgiczne na naczyniach wieńcowych, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, oparzenia, przeszczep dużych narządów, udar mózgu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV, zawał serca.

5 000 zł

6 000 zł

4 000 zł

Pomoc medyczna :

m.in.: wizyta lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, transport medyczny, wizyta położnej.

10 000** zł

10 000** zł

zgodnie z OWU, wskutek nieszczęśliwego wypadku

Miesięczna składka całkowita

46 zł

65 zł

68 zł

* Stawka za dzień.

** Maksymalna łączna wysokość świadczeń

Szczegóły oferty znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczeń.