MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABEZPIECZENIA ZA MINIMALNĄ SKŁADKĘ


Jeżeli jesteś Osobą:

Możesz wykupić najtańsze ubezpieczenie na rynku na sumę 250 000 zł.

Zakres ochrony

Wysokość świadczeń

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy

250 000 zł

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

200 000 zł

Śmierć wskutek wypadku przy pracy

150 000 zł

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

100 000 zł

Śmierć współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku

50 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu – zgodnie z tabelą uszczerbków

50 000 zł

Koszty pogrzebu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

Koszty odbudowy stomatologicznej wskutek nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

Pomoc assistance:
m.in.: wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, transport medyczny, dostarczenie leków i artykułów spożywczych, rehabilitacja, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Zgodnie z OWU

Miesięczna składka całkowita

21 zł

Szczegóły oferty znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczeń.