Ubezpieczenia posagowe

Przysłowie mówi – „Ubezpieczenie nigdy nie kosztuje drogo po szkodzie”
Porównuj i oszczędzaj

Jeżeli pragniesz, żeby Twoje dziecko otrzymało od Ciebie coś ekstra na start w dorosłe życie, to ubezpieczenie posagowe może być świetnym pomysłem na taką ewentualność.
Celem takiej polisy jest zgromadzenie określonej kwoty pieniędzy, która będzie do dyspozycji dziecka w momencie kiedy osiągnie ono określony wiek.

Takim właściwym momentem w życiu dziecka może być na przykład:

 • osiągnięcie pełnoletniości,
 • zdanie matury,
 • rozpoczęcie studiów,
 • założenie rodziny,
 • ukończenie 26 lat.

Natomiast zgromadzone środki mogą zostać przeznaczone na przykład na:

 • sfinansowanie studiów,
 • kupno samochodu,
 • wyposażenie mieszkania,
 • wkład własny na zakup mieszkania lub zakup mieszkania,
 • podarowanie pewnej kwoty pieniędzy młodemu człowiekowi w określonym momencie jego życia.

Każdy z nas, dorosłych już ludzi, może sobie odpowiedzieć na retoryczne pytanie jaką radość sprawiłoby mu otrzymanie jednego z wyżej wymienionych prezentów w momencie wchodzenia w dorosłe życie.

Celowość zawarcia takiej polisy polega na tym, że gdy:

 • upłynie określony w umowie czas oszczędzania i nadejdzie czas wypłaty, dziecko otrzyma pewną sumę pieniędzy na zakup wymarzonego przez rodzica prezentu,
 • zdarzy się nieszczęście i rodzic umrze, to zaplanowaną w przeszłości kwotę zapłaci Zakład Ubezpieczeń w postaci sumy ubezpieczenia określonej na polisie. To oznacza, że niezależnie od scenariusza zdarzeń, wola rodzica się spełni i dziecko otrzyma pieniądze.

Czasami może to oznaczać, że nasze dziecko będzie miało taki sam start i możliwości co jego rówieśnicy, pomimo swojej obiektywnie trudniejszej sytuacji życiowej.
Warto również nadmienić, że „fundatorem” takiej polisy oprócz członka rodziny może być również osoba niespokrewniona z dzieckiem.
Często zdarza się, że ubezpieczającym przy tego typu umowach jest tata lub mama, ale na składkę dla ukochanego wnuczka lub wnuczki składają się również z wielką ochotą dziadkowie.

Reasumując, naszym zdaniem, przed zakupieniem takiej polisy powinniśmy bezwzględnie skonsultować się z doświadczonym doradcą ubezpieczeniowym po to, ażeby uniknąć sytuacji nietrafionego zakupu. Szczególnie odradzamy w tym względzie zakup ubezpieczenia oferowanego przez bank, który z natury rzeczy zna się dobrze na finansach, ale niestety nie na ubezpieczeniach.

STATYSTYKI:

Badania przeprowadzone przez Centrum Adama Smitha wskazują, że w Polsce koszt wychowania jednego dziecka do 20-tego roku życia wynosi od 176 do 190 tysięcy złotych, natomiast dwójki – od 317 do 350 tysięcy złotych. Są to koszty bardzo wysokie – sięgają bowiem 15-30% budżetu rodziny, w zależności od liczby dzieci, ich wieku i etapu edukacji. Oznacza to, że miesięczny koszt wychowania dziecka wynosi około 800zł. Dlatego też szczególnie warto wykupić ubezpieczenia na życie dla głównego żywiciela rodziny i zabezpieczyć w ten sposób wychowanie i edukację dziecka do czasu osiągnięcia przez nie niezależności finansowej.

Warto wiedzieć że:

Rozważając zakup takiej polisy, powinniśmy zwrócić uwagę między innymi na następujące kwestie:

 • polisę taką najlepiej wykupić, gdy dziecko jest jeszcze małe (dłuższy okres opłacania składek przełoży się na większy posag),
 • należy dobrze skalkulować wysokość sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica – wyższa suma oznacza wyższe potrącenie ze składki, co przełoży się na mniejszy posag,
 • to samo dotyczy różnych umów dodatkowych – warto przemyśleć czy faktycznie są nam one potrzebne,
 • pamiętaj, że polisa posagowa jest umową długoterminową i warto skalkulować składkę na takim poziomie, żeby zawsze było nas stać na jej zapłacenie. Bowiem zrywanie tego typu umowy przed czasem wiąże się z niekorzystnymi dla nas opłatami,
 • skorzystać z porady zaufanego fachowca!