Ubezpieczenia na życie

Przysłowie mówi – „Ubezpieczenie nigdy nie kosztuje drogo po szkodzie”
Porównuj i oszczędzaj

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie to jak sama nazwa wskazuje bardzo indywidualna sprawa.
Indywidualna i szczególna przede wszystkim dlatego że :

 • z jednej strony każdy z nas ma subiektywne odczucie ryzyka, a co za tym idzie, subiektywną potrzebę zabezpieczenia siebie i bliskich.
 • z drugiej strony, sytuacja życiowa każdego z nas jest inna, co powoduje że każdy z nas może potrzebować innego rozwiązania i odmiennej polisy.
Poza tym okazuje się, że samodzielnie musimy zdecydować:
 • czy polisa powinna mieć charakter emerytalny z funduszem inwestycyjnym i występować jako odrębna umowa czy lepiej wybrać opcję „dwa w jednym”?
 • którego Ubezpieczyciela ofertę wybrać ?
 • jaka suma ubezpieczenia będzie dla mnie właściwa – 20, 60, 150 czy może 250 tysięcy? Ile pieniędzy potrzebowała by konkretnie moja Rodzina gdyby mnie zabrakło?
 • jaki zakres ubezpieczenia – bardziej NNW czy poważne choroby , a może pobyt w szpitalu? A co z uszczerbkiem? Najlepiej wykupić wszystko – tylko czy to będzie miało sens i ile to będzie kosztowało ?

Reasumując - wykupienie indywidualnej polisy na życie w sposób nieprzemyślany i przypadkowy wręcz gwarantuje, że popełnimy większy lub mniejszy błąd, co w najlepszym razie może skutkować naszym niezadowoleniem, a w najgorszym – tragicznymi konsekwencjami w razie nieszczęścia, gdyby okazało się że polisa nie zabezpieczyła naszych najbliższych lub nas samych w taki sposób, w jaki myśleliśmy.

Jedynym faktycznym antidotum na taką ewentualność jest osobiste spotkanie z doświadczonym i zaufanym doradcą ubezpieczeniowym, który przeprowadzi z nami analizę potrzeb, a następnie pomoże nam wybrać właściwą umowę adekwatną do naszej sytuacji życiowej i oczekiwań. Zabezpieczenie swoich Bliskich kosztuje najczęściej niewiele.

Żeby dobrze przygotować się do takiego spotkania polecamy skorzystać z naszego MiniPoradnika a następnie umówić się z naszym Doradcą na spotkanie..

PRZYKŁAD KALKULACJI:

Wykupienie ubezpieczenia na życie kosztuje dzisiaj naprawdę niewiele.

Poniżej podajemy ile kosztuje ubezpieczenie na 100 000 zł na wypadek każdego rodzaju śmierci, w tym także choroby.

Wiek Ubezpieczonego Składka roczna
25 lat 216 zł
30 lat 227 zł
40 lat 417 zł
50 lat 961 zł

Jak widać z powyższych wyliczeń najlepiej się ubezpieczyć kiedy jest się młodym. My byśmy dodali do tego istotną uwagę – kiedy jest się jeszcze zdrowym , czyli również najczęściej w młodym wieku. Stan zdrowia ma o tyle znaczenie , że w przypadku gdy nie jest on idealny Ubezpieczyciel może zachować się w następujący sposób:

 • podnieść składkę
 • obniżyć sumę ubezpieczenia
 • obniżyć sumę ubezpieczenia i podnieść składkę
 • wykluczyć ryzyko istniejącej już choroby
 • odmówić ubezpieczenia

STATYSTYKI:

Czy wiesz, że dominującymi przyczynami zgonów mieszkańców Polski są choroby układu krążenia i nowotwory złośliwe? W 2010 r. spowodowały one ponad 70% ogółu zgonów, z czego odpowiednio za 46% zgonów odpowiadają choroby układu krążenia, a za 24,5% - nowotwory. Co roku na choroby układu krążenia umiera około 170 tys. Polaków. Natomiast w wyniku wypadków drogowych w Polsce w 2013 roku 3 357 osób poniosło śmierć, a rannych zostało 44 059 osób.

Zwróć uwagę na to żeby:
 • Podać wszystkie informacje dotyczące wykonywanej przez Ciebie pracy, szczególnie gdy związana jest ona z podwyższonym ryzykiem wypadku lub śmierci.
  Pamiętaj, że w sytuacji gdybyś zapomniał podać Ubezpieczycielowi istotnych informacji, dotyczących oceny ryzyka zawodowego lub związanego z uprawianym hobby, w skrajnym przypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia
 • Podobnie wygląda kwestia wypełnienia ankiety medycznej – należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące naszego stanu zdrowia, żeby uniknąć sytuacji ewentualnej odmowy wypłaty świadczenia.
  W przypadku schorzeń i podwyższonego ryzyka, oprócz skierowania na darmowe badania medyczne, zasadniczo mogą nas spotkać 3 reakcje ze strony Zakładu Ubezpieczeń:
  • zwyżka składki,
  • obniżenie sumy ubezpieczenia przy zachowaniu składki,
  • odmowa zawarcia umowy ubezpieczenia.
  Z dwojga złego lepiej nie zawrzeć umowy niż zawrzeć i płacić za coś, co może nie zadziałać
 • Sprawdzić wyłączenia.
 • Nie kupować umowy przez bank, gdyż rzadko się zdarza, żeby bank był prawdziwym specjalistą od ubezpieczeń. Sposób sprzedawania umów ubezpieczenia przez banki był przedmiotem szczególnej krytyki ze strony Komisji Nadzoru Finansowego na początku 2014 roku. Pamiętaj, że bank zawsze zabezpiecza najpierw swój interes i korzyści. W Internecie można znaleźć sporo informacji na temat pozwów zbiorowych wytaczanych bankom przez poszkodowanych klientów (informacje można znaleźć np. na stronie: samcik…).
 • Nie zawierać umów ubezpieczeniowych przez pośredników kredytowych – sytuacje jak wyżej opisane.
 • Nie kupować złożonych i skomplikowanych umów przez Internet, gdyż ryzykujemy kupno ”kota w worku”.
 • Szczególnie rozważyć zakup polisy na życie w sytuacji, gdy:
  • jesteś jedynym lub głównym „żywicielem” Rodziny,
  • masz małe dzieci,
  • masz zobowiązania finansowe (pożyczki, kredyty),
  • intuicyjnie czujesz podwyższone ryzyko, bo wykonujesz ryzykowny zawód,
  • uprawiasz ryzykowne hobby,
  • dużo podróżujesz,
  • dużo jeździsz samochodem,
  • ZAWSZE GDY KOCHASZ SWOICH BLISKICH I ODCZUWASZ POTRZEBĘ ICH DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA
 • Skorzystać z porady zaufanego fachowca
PAKIET NNW

Jeżeli jesteś Osobą:

 • aktywną,
 • dużo podróżującą,
 • posiadającą Dzieci lub zobowiązania finansowe,

Możesz wykupić najtańsze ubezpieczenie na rynku na sumę 250 000 zł.

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy 250 000 zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 200 000 zł
Śmierć wskutek wypadku przy pracy 150 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 100 000 zł
Śmierć współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku 50 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu – zgodnie z tabelą uszczerbków 50 000 zł
Koszty pogrzebu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł
Pomoc assistance:
m.in.: wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, transport medyczny, dostarczenie leków i artykułów spożywczych, rehabilitacja, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Zgodnie z OWU
SKŁADKA ROCZNA ZA 1 OSOBĘ 252 zł
* Suma ubezpieczenia z tytułu Śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego (Klauzula II) została podana łącznie z sumą ubezpieczenia z tytułu Śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (Klauzula I)
** Suma ubezpieczenia z tytułu Śmierci wskutek wypadku przy pracy (Klauzula III) została podana łącznie z sumą ubezpieczenia z tytułu Śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (Klauzula I)
*** Suma ubezpieczenia z tytułu Śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy podana została jako suma wypłat z tytułu Śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (Klauzula I), z tytułu Śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego (Klauzula II) oraz z tytułu Śmierci wskutek wypadku przy pracy (Klauzula III).
**** System świadczeń stałych – wypłata świadczenia równa jest iloczynowi sumy ubezpieczenia oraz wskaźnika procentowego uszczerbku wskazanego w OWU